REGULAMIN 3

Regulamin sklepu internetowego togi-habitus.pl

 1. Słownik pojęć
  1. Sprzedawca – HABITUS GROUP Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczej 6 lok. C, wpisana do Ewidencji KRS w Warszawie pod nr krs.0000666294 NIP: 5252701236 . REGON: 36667225600000
  2. Sklep HABITUS – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną togi-habitus.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
  3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
  5. Regulamin – niniejszy regulamin.
  6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep internetowy HABITUS prowadzi sprzedaż towarów marki HABITUS za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Unii Europejskiej . Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie togi-habitus.pl
  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony https://togi-habitus.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie e-mailem, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  3. Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji: zamówienia przez strony togi-habitus.pl – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego oraz potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie w link „Kupuję i płacę”
  4. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
   1. złożenia zamówienia – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Klienta
   2. Termin realizacji zamówienia jest podany na stronie togi-habitus a płatności weryfikowane przy wysyłaniu zamówienia
  5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00).
  6. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak możliwości wykonania towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
  8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 3. Ceny towarów i koszty dostawy
  1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym HABITUS są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
  4. Koszty dostawy na terenie Polski
   Realizacja wysyłki zamówienia w sklepie internetowym
   HABITUS odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
   Wysyłka zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

   Rodzaj płatności

   Koszt przesyłki

   Darmowa dostawa od zamówienia powyżej

   Płatność przelewem lub za pośrednictwem płatności on-line (przedpłata)

   17 zł

   ——–

   Płatność za pobraniem

   22 zł

   ——–


   Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy
   HABITUS na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

  5. Przesyłki są doręczane tylko i wyłącznie przez firmę kurierską DPD , lub w salonie firmowym HABITUS.
 4. Czas realizacji zamówienia
  1. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
  2. Realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu przez Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
  3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 21 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).
  4. Dostawa towaru do Klienta odbywa się za pośrednictwem Kuriera firmy DPD, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00.
 5. Formy płatności
  1. W sklepie internetowym HABITUS za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
   1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DPD (dotyczy tylko zamówień wysyłanych na teren Polski)
   2. Przelewem – na poniższy numer konta bankowego:
    mBank za zamówienie złożone w PLN – nr konta 05 1140 2004 0000 3702 7947 9143 mBank za zamówienie złożone w EUR – nr konta 51 1140 2004 0000 3812 1133 3889
    Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego
    HABITUS
 6. Reklamacja i gwarancja
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
  3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sklepu:HABITUS GROUP Sp.z.o.o. 01-013 Warszawa ul.Kacza 6 lok C lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakthabitusgroup@gmail.com
  4. Składając reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
  5. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy:
   HABITUS GROUP Sp.z.o.o.
   ul.
   Białostocka 198
   16-100 Sokółka
   najlepiej z dopiskiem 
   Reklamacja”.
  6. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu dni), licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów.
   4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   6. dostarczania prasy,
   7. usług w zakresie gier hazardowych.
  3. W razie odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
   HABITUS GROUP Sp.z.o.o.
   ul.
   Białostocka 198
   16-100 Sokółka
   najlepiej z dopiskiem 
   Zwrot”
  6. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  7. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy i otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Składając zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
  3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
  5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. HABITUS GROUP Sp.z.o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
  3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu togi-habitus.pl (w zakładce „Regulamin”).
  4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
  5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 roku.